Moldovenii în Tranziție: Între Trecut și Viitor – Dan Nicu

10.00 lei

155 pagini
E o carte incitantă. E o carte temeinic documentată, construită după toate rigorile unui studiu știinţific, având la bază cele mai recente teorii în domeniul construcţiilor statale, al modelării na- ţiunilor, al unor societăţi postmoderne, postcoloniale, iar în cazul nostru concret, postsovietice.

Pentru că scopul întregii exegeze întreprinse de talentatul sociolog și analist politic, care este Dan Nicu, e de a ne face… cel puţin să… percepem, dacă nu să înţelegem până la capăt CE E CU ACEST STAT REPUBLICA MOLDOVA, care, nici după două decenii, nu se poate consolida ca atare, fiind mereu în derivă, orientat ba spre Vest, ba spre Est, dar realmente bătând pasul pe loc…

Aș putea să vă aduc o serie de citate, idei, concluzii de mare forţă de adevăr și convingere din acest excelent studiu, dar vă las plăcerea de a le descoperi la lectură. Câteva aspecte, mai bine zis amănunte, ţin să le menţionez: Dan Nicu, așa cum reiese din propriile confesiuni inserate în corpul cărţii, este născut în toiul desfășurării Mișcării de Renaștere și Eliberare Naţională: la sfârșitul anilor 80 ai secolului trecut. Copilăria și adolescenţa lui s-au derulat sub stigmatul CRUDEI CRIZE ȘI AL INTERMINABILEI TRANZIŢII.

Cartea lui Dan Nicu vine să ne sugereze câteva dintre soluţiile ce ne-ar putea readuce în matca neamului nostru, ce ne-ar putea reda încrederea că acest vis sfânt al nostru are șanse de a deveni realitate… CUM? CÂND? Căutaţi răspunsul în carte.” — Vladimir BEȘLEAGĂ, scriitor

”Îmi propun o analiză a evoluţiilor politice, sociale și econo- mice din Republica Moldova în perioada de dinainte (după veni- rea lui Mihail Gorbaciov la conducerea URSS) și de după decla- rarea independenţei (1991), cu incursiuni explicative în trecutul sovietic, românesc și rusesc al teritoriului acesteia, pentru a înţele- ge esenţa și natura evoluţiilor analizate.

Se va atrage o atenţie de- osebită tratării fenomenului tranziţiei în literatura de specialitate pentru a analiza din perspectiva teoriei tranziţiei evoluţia Republicii Moldova. Se va recurge, în scopul clarificării unor evoluţii importante, în special în privinţa aspectului social principal care marchează evoluţia politică, cel etnonaţional, la comparaţia cu alte republici ale fostei URSS, inclusiv cu republicile baltice.” — Autorul

Categorie: